ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال سوم - شماره 1 - بهار 1396) - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
انتشارات: دانشگاه قم
قیمت: 0 ریال

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات - دانشگاه قم (سال سوم - شماره 1 - بهار 1396)

کتاب های مشابه

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال سوم - شماره 1 - بهار 1396)
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال سوم - شماره 1 - بهار 1396)
0 ریال
فصلنامه علوم و فن...

گروهی از محققین...
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال اول - شماره 2- بهار 1395)
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال اول - شماره 2- بهار 1395)
0 ریال
فصلنامه علوم و فن...

گروهی از محققین...
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال اول - شماره 1 - زمستان 1394)
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات (سال اول - شماره 1 - زمستان 1394)
0 ریال
فصلنامه علوم و فن...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.