ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

ارشاد و تبلیغ در تاریخ ادیان، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نشر و گسترش و استمرار پیام ادیان الهی از آغاز پیدایش خود وابسته به استفادۀ صحیح از شیوه‌ها و ابزارهای پیام‌رسانی بوده است. این عنصر مهم از ابتدای شکل‌گیری تاریخ اسلام، به‌ویژه مکتب تشیع، نقش سرنوشت‌سازی در ماندگاری دین ایفا کرده است. در این میان ابلاغ پیام دین از طریق ابزارهایی مانند منبر و مداحی، نافذترین و پردامنه‌ترین شیوۀ انتقال پیام بوده است. حادثۀ تاریخ‌ساز عاشورا از جمله مهم‌ترین عواملی است که افراد می‌توانند پیام دین را به شکل‌های مناسب به ملت‌ها انتقال دهند.
امروزه مجالسی که در مدح و تعزیت اهل بیت برگزار می‌شود، از باارزش‌ترین فرصت‌های تبلیغی و ارشادی و فرهنگ‌ساز جامعۀ دینی است که با توجه به پشتوانۀ اصیل، خودجوش و ریشه‌دار سنّتی می‌تواند در سطح کلان، اثرگذار باشد و به مؤثرترین تجلّی عبادت‌های جمعی و گسترش سنّت امر به معروف و نهی از منکر در جهان تشیع تبدیل شود.
این نوع از مراسم دینی از قدیمی‌ترین، عام‌ترین و اصلی‌ترین شیوه‌های انتقال آموزه‌ها و ارزش‌های دینی، از نسلی به نسل دیگر است و در طول حیات خود، با تعامل دو عنصر عقل و احساس، وظیفۀ مهم انتقال فرهنگ دینی را بر عهده داشته است. مداحی و ذکر مصائب اهل بیت با استفاده از هنر موسیقی و به صورت آهنگین از زمان حکومت صفویه و با رواج مراسم عزاداری برای خاندان رسالت نهادینه شده است. با گسترش مذهب تشیع در این دوره یکی از جلوه‌هایی که به صورت عینی جامعۀ آن زمان را تحت تأثیر خود قرار داد و به نوعی مذهب شیعه را به صورت یک متغیر جدید در حیات اجتماعی مطرح ساخت، انجام مراسم عزاداری در زمان‌های خاص مانند دهۀ اول محرم بود.
روش‌های انتقال پیام دینی همانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طول تاریخ، افت و خیزهایی داشته و با آسیب‌های جدی در تاریخ معاصر روبرو بوده است. به‌ویژه با رواج مداحی‌محوری، گاه محتوای پیام‌های دینی تحت‌الشعاع قرار گرفته یا فراموش شده و پیام‌های فرعی و غیردینی، جایگزین پیام و محتوای اصلی آن شده است. بنابراین؛ هرگونه انحرافی در این زمینه نیز می‌تواند حساس و مهم باشد. مداحی شاخصه و نماد مجالس و محافل اهل بیت است؛ اما شکل‌های متفاوت و جدید مداحی، اقتضای دارد که این موضوع مورد کاوش و آسیب‌شناسی قرار گیرد و این نوشتار به بررسی این آسیب‌ها پرداخته است.
نویسندۀ این اثر کوشیده است با هدف شناخت و بررسی آسیب‌ها و مشکلاتی که امروزه گریبان این سنّت اصیل و غنی را گرفته، گامی در جهت فراهم‌ساختن زمینه‌های لازم برای درک و حلّ معضلات ناشی از نگاه غیرعالمانه و غیراصیل به این سنّت راستین بردارد. بر این اساس پژوهش حاضر، پس از پرداختن به کلیات و مبانی بحث، ابزارهای مداحی را بررسی می‌کند و با بررسی رویکردهای نظری دراین‌باره و تحلیل آسیب‌ها و بایدها و نبایدهای مداحی به ارائۀ پیشنهادهایی برای فایق‌آمدن بر خرافه‌هایی که بر این سنّت راستین سایه افکنده، می‌پردازد.

کتاب های مشابه

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
حجیت خبر واحد
حجیت خبر واحد
52000 ریال
حجیت خبر واحد...

محمدرضا رضوان طلب...
ارث بی وارث
ارث بی وارث
50000 ریال
ارث بی وارث...

سید ابراهیم رئیسی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.