ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1395 - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

لزوم توسعه و تعمیق اندیشۀ دینی در عصر حاضر، به ویژه در مواجهه با هجوم جلوه‌های گوناگون اندیشۀ غربی که سست کردن بنیان‌های اعتقادی جوامع بشری را هدف گرفته است، اصلی اساسی در تأسیس و توسعۀ جامعه و تمدن اسلامی می‌باشد.
بدون ‌شک فلسفه و کلام در تمام وجوه مختلف خود به عنوان یکی از استوارترین بنیان‌های اندیشه، نقشی پررنگ را در این زمینه ایفا می‌نمایند.
در این مسیر طرح، تبیین و نقد و بررسی دیدگاه‌های نوین متفکران در حوزه‌های مذکور (فلسفه و کلام) ضرورتی انکارناپذیر است که نه تنها به ایجاد پایگاهی برای ایجاد و گسترش اندیشۀ نوین اسلامی کمک خواهد نمود، بلکه راه را بر بسیاری از تجاوز‌های فکری و اعتقادی نیز خواهد بست. در همین راستا پژوهشکدۀ اسلام تمدنی به انتشار دوفصلنامۀ پژوهش‌های عقلی نوین در محورهای ذیل اقدام نموده است که تاکنون دو شماره از آن به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب های مشابه

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره چهارم؛ پاییز و زمستان 1396
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره چهارم؛ پاییز و زمستان 1396
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره سوم؛ بهار و تابستان 1396
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره سوم؛ بهار و تابستان 1396
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1395
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1395
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1395
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1395
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.