ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

سیاست خارجی قدرت های بزرگ

قیمت: 50000 ریال

هدف کتاب، مروری بر اهداف، راهبردها، منافع و رقابت کشورهای ابرقدرت و تبیین سیاست خارجی آنان از بعد از جنگ جهانی دوم تا عصر کنونی است. در این اثر به بحث در مورد سیاست خارجی کشورهایی چون: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن و انگلستان در بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته شده و برخی از طرح ها و اقدامات آنان در عرصه بین الملل برای پیشبرد اهداف و توسعه مردم کشور خویش بیان شده است. نویسنده ابتدا تاریخچه ای از شکل گیری این کشورها ارایه نموده و پس از آن برخی از راهبردها، اهداف و اقدامات آنان را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سراسر دنیا را بررسی کرده است. وی در همین زمینه به سابقه سیاست خارجی این کشورها اشاره نموده و برخی از اقدامات آنان در زمینه های جاسوسی، به سلطه کشیدن کشورهای دیگر، جنگ با ملل دیگر، نفوذ فرهنگی و سیاسی در سایر کشورها، پیشرفت صنعتی و اقتصادی، ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشور خویش و مداخله کردن در امور داخلی کشورهای دیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

کتاب های مشابه

فلسفه تاریخ
فلسفه تاریخ
40000 ریال
فلسفه تاریخ...

جواد سلیمانی
Религиозная юриспруденция и разум
Религиозная юриспруденция и разум
30000 ریال
Религиозная юрисп...

ابوالقاسم علی دوست...
بررسی تهدید های جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی
بررسی تهدید های جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی
70000 ریال
بررسی تهدید های ج...

محمد حقی
تجارب انقلاب اسلامی
تجارب انقلاب اسلامی
70000 ریال
تجارب انقلاب اسلا...

محمد مهدی بهداروند...
مبانی، اهداف و بازتاب پیام ها و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی
مبانی، اهداف و بازتاب پیام ها و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی
70000 ریال
مبانی، اهداف و با...

مرتضی اشرفی
همگرایی ملت ها و واگرایی دولت های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی
همگرایی ملت ها و واگرایی دولت های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی
50000 ریال
همگرایی ملت ها و...

محمد حقی
نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی
نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی
70000 ریال
نقش روحانیت در دس...

محمد مهدی بهداروند...
شعر انقلابی و ادبیات پایداری
شعر انقلابی و ادبیات پایداری
90000 ریال
شعر انقلابی و ادب...

محمد فولادی،بهاء الدین اسکن...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.