ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فرهنگنامه علوم قرآنی

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 160000 ریال

فرهنگنامه علوم قرآنی ـ که از بررسی بیش از چهارصد منبع و مدرک علوم قرآنی فراهم آمده است – دارای 4842 اصطلاح است که 2926 اصطلاح آن اصلی (مدخل) و 1926 اصطلاح ارجاعی می باشد و شامل مباحث پیرامونی قرآن (مباحث حول القرآن) بوده و به موضوعاتی مانند: تفسیر و مفسران، انواع تفاسیر و گرایش های تفسیری، ترجمه های قرآن، علم تجوید، علم قرائات، مباحث تاریخ قرآن و ... می پردازد؛ و می تواند مورد استفاده اقشار مختلف اعم از متخصصان حوزه علوم قرآنی، و همچنین فضلای حوزه و دانشجویان رشته های مرتبط و عموم علاقه مندان به مباحث قرآنی قرار گیرد.

کتاب های مشابه

فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
213000 ریال
فرهنگ موضوعات و چ...

محمد هادی یعقوب نژاد...
فرهنگنامه علوم قرآنی
فرهنگنامه علوم قرآنی
160000 ریال
فرهنگنامه علوم قر...

گروهی از محققین...
فرهنگنامه اصول فقه
فرهنگنامه اصول فقه
90000 ریال
فرهنگنامه اصول فق...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
20000 ریال
اصطلاح نامه اصلاح...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.