ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فرهنگنامه اصول فقه

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 90000 ریال

این اثر دربردارنده اصطلاحات متداول در حوزه معرفتی اصول فقه است که از بررسی حدود دویست عنوان مدرک اصولی (شیعه و سنی) شش هزار اصطلاح شناخته اصول فقه را به کاربران معرفی نموده و با گزینش بیش از 3000 مدخل اصلی و ارجاع 2870 اصطلاح به آنها، دامنه وسیعی از مفاهیم این علم را ارائه کرده است
این فرهنگ نامه ی تخصصی، مبتنی بر منطق نظام یافته اصطلاح نامه علوم اسلامی است که برای اولین بار در جهان اسلام توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی تدوین و منتشر شده است. فرهنگ حاضر، صرفاً مجموعه ای از تعاریف نیست، بلکه شامل اشاره های تاریخی و دیدگاه های صاحبان این علم و ارجاعات لازم نیز می باشد

کتاب های مشابه

فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
213000 ریال
فرهنگ موضوعات و چ...

محمد هادی یعقوب نژاد...
فرهنگنامه علوم قرآنی
فرهنگنامه علوم قرآنی
160000 ریال
فرهنگنامه علوم قر...

گروهی از محققین...
فرهنگنامه اصول فقه
فرهنگنامه اصول فقه
90000 ریال
فرهنگنامه اصول فق...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
20000 ریال
اصطلاح نامه اصلاح...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.