ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تأملی در نشانه های حتمی ظهور

تهیه کننده ها: موسسه آینده روشن
قیمت: 10000 ریال

وعده ظهور موعود، در میان حوادث مختلفی که آینده بینان آسمانی پیش بینی کرده اند، از برجسته ترین آنهاست. این حادثه آن قدر اهمیت دارد که نشانه ها و حوادث پیش از آن نیز برای مردم بازگو شده است. و از همین رو، بخش عمده ای از احادیث مهدویت، احادیث «علائم الظهور» است که فراوانی آن اهمیت بسیار و آثار مثبت و منفی آن را بر زندگی فردی و جمعی مسلمانان نشان می دهد. درباره نشانه های ظهور کتابهای بسیاری نوشته شده است و مجموعه های بزرگ و کوچکی از روایات علائم الظهور گرد آوری شده است. اما آن چه در این میان کم تر بدان پرداخته شده و خلا آن هنوز احساس می شود، بررسی سندی و دلالی و تحلیل این روایات است و امروزه با گسترش دامنه فعالیت مدعیان که گه گاه از گوشه و کنار سر بلند کرده و به ادعای پیش گویی و نزدیک بودن ظهور و یا تحقق فلان نشانه ظهور و دعاوی دیگر جمعی را به خود می خوانند و باعث ایجاد اشتهای کاذب و در نهایت سرخوردگی و یاس می شوند ضرورت نگاه عالمانه به روایات علائم الظهور و نیز جداسازی روایات صحیح از سقیم و معتبر از غیر متعبر بیش از پیش احساس می شود. در این نوشتار کوشیده شده است که تمام روایات مربوط از نظر سند و دلالت بررسی شوند و در مقام قضاوت، به روایات معتبر استناد جسته شود. تعداد روایات، گزارش آن ها در منابع دست اول حدیثی و دیگر قرینه هایی که باعث وثوق به روایت می شوند نیز ملاک های دیگری بوده اند که در قضاوت به آن ها اعتماد شده است.

کتاب های مشابه

وظائف العباد تجاه الامام المنتظر (عج)
وظائف العباد تجاه الامام المنتظر (عج)
30000 ریال
وظائف العباد تجاه...

سید حسن میرباقری...
تاریخ تحلیلی امامیه در غیبت صغری
تاریخ تحلیلی امامیه در غیبت صغری
50000 ریال
تاریخ تحلیلی امام...

دکتر مجید احمدی کچایی...
بررسی آماری روایات علائم حتمی ظهور
بررسی آماری روایات علائم حتمی ظهور
50000 ریال
بررسی آماری روایا...

مجتبی رضایی آدریانی...
پژوهشی درباره دوازده مهدی
پژوهشی درباره دوازده مهدی
20000 ریال
پژوهشی درباره دوا...

مجتبی رضایی آدریانی...
تأملی در سوره روم
تأملی در سوره روم
10000 ریال
تأملی در سوره روم...

مسعود پورسید آقایی...
آخرین انقلاب، انقلابی آخر: رویکردی تطبیقی بر اندیشه مهدویت
آخرین انقلاب، انقلابی آخر: رویکردی تطبیقی بر اندیشه مهدویت
50000 ریال
آخرین انقلاب، انق...

فرح رامین
رویکرد تطبیقی به پایان تاریخ
رویکرد تطبیقی به پایان تاریخ
40000 ریال
رویکرد تطبیقی به...

رضا مهدیان فر
مهدویت از نگاه مفسران اهل سنت
مهدویت از نگاه مفسران اهل سنت
30000 ریال
مهدویت از نگاه مف...

مصطفی ورمزیار

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.